Çocuk Gelişiminde Müziğin Önemi

Ekim 14, 2021by cngzakademi

Çocuk Gelişiminde Müziğin Önemi Çocuk gelişiminde müziğin önemi üzerine yapılmış olan çalışmalar, müzik ve çocuk arasındaki bağın oldukça kuvvetli olduğunu göstermektedir. Çocukların gelişim evrelerinde oldukça önemli bir yeri olan müzik, küçük yaştan itibaren hayatlarında yer etmeye başladığında kendilerini ifade etmeleri ve iletişim kurmalarını olumlu yönde etkilemektedir. Anne karnından itibaren müzik dinlemeye başlayan çocukların pek çok...

Çocuk Gelişiminde Müziğin Önemi

Çocuk gelişiminde müziğin önemi üzerine yapılmış olan çalışmalar, müzik ve çocuk arasındaki bağın oldukça kuvvetli olduğunu göstermektedir. Çocukların gelişim evrelerinde oldukça önemli bir yeri olan müzik, küçük yaştan itibaren hayatlarında yer etmeye başladığında kendilerini ifade etmeleri ve iletişim kurmalarını olumlu yönde etkilemektedir. Anne karnından itibaren müzik dinlemeye başlayan çocukların pek çok açıdan daha iyi bir gelişme evresi geçireceği söylenebilir. Burada bahsedilen müzik eğitimi yalnızca müzik dinlemek ve şarkı söylemek demek değildir. Çocuklara erken yaştan itibaren müzik eğitimi verilmesi sosyal, kültürel becerilerini geliştirirken kişiliğinin oluşmasında da etkili olmaktadır. Anne karnından itibaren müzikle yakından ilgilenen çocukların müzik sevgilerinin daha kalıcı olduğu söylenebilir.

Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine paralel olarak verilen müzik eğitimi; duygusal, bilişsel, dil ve sosyal becerilerine ve müzik kültürlerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bunun için çocuklarla yapılan ritim çalışmaları, ses dinleme çalışmaları, müzik dinleme, şarkı söyleme ve müzikli öykü gibi uygulamalar ile pratikler yapılabilmektedir. Müzik bu yollarla eğitim aracı olarak kullanıldığında çocukların düşünme sistemlerini geliştirmekte, davranışlarına etki etmekte ve dikkat açısından yoğunlaşmalarını kolaylaştırmaktadır. Yaptıkları çalışmalarla beraber konsantrasyon süreleri de artmakta ve bu etkenler ileride akademik gelişimleri açısından da önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra, çocukların gelişiminde yer oynayan bale hakkında ki Çocuklar için Bale Eğitiminin 7 Avantajı adlı bir başka yazımızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca çocuk bale kursu sayfamızı inceleyerek çocuklarınızın sanat hayatına adım atmasını sağlayabilirsiniz.

Müzik ve Çocuk

Müzik ve çocuk ilişkisi desteklenmesi gerektiği gibi çocukları dikkatle incelemenin de önemli olduğu bir durumdur. Erken çocukluk dönemlerinde çocukların seslere verdiği tepkiler, ritim tutma becerileri ve ilgili oldukları müzik aletine dikkat etmek gerekmektedir. Böylece müziğin çocuk üzerinde ne denli etkili olduğu ve nasıl yönlendirilmesi gerektiği anlaşılabilecektir. Müzik eğitimi düzenli bir şekilde verilen ve enstrüman çalma konusunda da desteklenen çocukların çok yönlü bir gelişim geçirdikleri görülmektedir. Erken yaşlardan itibaren çocukların müzik eğitimleriyle beraber kazandıkları değerler ise şu başlıklarla açıklanabilir;

Ruhsal Açıdan: Çocuklara verilen müzik eğitimin ruhsal açıdan psikolojik gelişimlerini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Müzik aleti çalan bir çocuğun ruhsal açıdan bir doyum sağladığı ve kişilik gelişiminde önemli bir yer edindiği söylenebilir.

Kültürel Açıdan: Müzik evrensel bir anlatım yoludur. Bir müzik aleti ile kültürel aktarım sağlanması ve müzik kültürü geliştirilmesi mümkündür. Müzik zamansız bir sanattır. Bu sebeple nesiller boyu kültür aktarımını da gerçekleştirebilir. Çocukların bu yol ile kültürel becerileri gelişeceği gibi keyif aldıkları bir etkinlik ile öğrenmeleri de kolaylaşmaktadır.

Sosyal Açıdan: Çocukların müzik eğitimi için katıldıkları etkinlikler, gösteriler, çalışma grupları toplumsallaşma aşamasında oldukça etkilidir. Toplu çalışmalar ve katıldıkları etkinlikler ile pek çok kişiyle tanışmakta ve sosyalleşebilmektedirler. Böylece iletişim becerileri gelişirken disipline olur ve çevrelerine uyumu da öğrenebilirler.

Zekâ ve Bakış Açısı: Müziğin çocukların zekâları açısından da etkili olduğu bilinmektedir. Algılama, yaratıcı düşünme ve yorumlama becerilerine müziğin katkısı göz ardı edilmemelidir. Özellikle çalışmalar sırasında edindikleri tecrübeler ve disiplinli çalışma düzenleri sayesinde hafızaları da güçlenecek ve gelişecektir.

Müzik Eğitimi Neden Önemlidir?

Müzik eğitimi, müzik ve çocuk ilişkisinin faydaları da göz önüne alındığında ne kadar önemli olduğu açıkça görülen bir sistemdir. Çocukların gelişimleri açısından müziğin katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Müzikle iç içe yetişmesi için desteklenen ve yetenekleriyle ilgilerine yönelik eğitim alma fırsatı sunulan çocukların pek çok açıdan gelişimlerinin ileri düzeyde olduğu söylenebilir. Düzenli ve disiplinli bir müzik eğitimiyle çocukların;

  • Yaratıcılık ve hayal gücü gelişir.
  • Estetik duyguları gelişirken sanata ilgileri artar.
  • Çocuğa sağlanan eğitimle beraber müzik aleti çalma becerileri gelişir.
  • Kendini doğru ifade edebilmesini ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlar.
  • Seslere karşı daha duyarlı olurlar ve çeşitli enstrümanları daha kolay çalıp seslerini algılayabilirler.
  • Duygularını daha kolay ifade edebilmesinde öncü bir rol oynar.
  • Dikkat, konsantrasyon, disiplin gibi özelliklerini geliştirir.
  • Müziği oyunlaştırma yolu kullanıldığında pek çok bilgiyi daha kolay öğrenir ve hafızalarını kuvvetlendirir.

Tüm bu etkenler çocukların çeşitli becerilerinin gelişmesi aşamasında müziğin katkılarını göz önüne sermektedir. Ebeveynlerin bu eğitim süreçlerine katkı sağlamaları da çocuklarının desteklendiğini hissetmesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle çocuklarının müziğe olan ilgilerini gözlemlemeleri ve enstrüman çalmaya yönlendirmeleri aşamasında ebeveyn ilgisi birincil öneme sahiptir. Sonrasında; konserlere gitmek, kursa yazdırmak, destekleyici bir tavır sergilemek ve müzik aletlerini tanıtmak gibi eylemlerle çocuklara yol göstermek gerekmektedir. Kendilerini müzik ile ifade ettiklerinde onları takdir etmek de dikkate alındıklarını hissetmelerine ve konsantre oranlarını yükseltmelerine yol açacaktır. Böylece çocukların gelişimleri için doğru yönlendirilmiş bir müzik eğitimi tamamlanmış olacaktır.

Çocuklarınızı müziğe ve dansa teşvik ederek onları daha parlak bir geleğe hazırlayabilirsiniz. Hemen ilk adımı atmak için Cangöz Akademi tarafından hazırlanmış olan çocuklar için bale dersleri seçeneklerimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Müzik eğitimine kaç yaşından itibaren başlanabilir?

Çok küçük yaşlarda ritim tutma becerisi ve müzik kulağı gelişebilir. Profesyonel bir müzik eğitimi için eğitmenler çocukların konsantrasyon seviyesine ve yaşının uygunluğuna göre yönlendirme yapacaktır.

Bir çocuğun müzik yeteneği nasıl anlaşılır?

Bir ebeveyn olarak çocukların müzik becerilerini gözlemlemek gerekir. Duydukları seslere duyarlılıkları, ritimsel becerileri ve enstrümanlara olan ilgisine dikkat etmek gerekir.

Çocuğumun hangi enstrümanı çalmasını sağlamalıyım?

Öncelikle çocuğun ilgisi göz önüne alınmalı. Ardından yaş, beceri, fiziksel yetkinlik gibi kriterlere dayanarak bir uzmanla beraber hangi enstrümanın seçileceğine karar verilebilir.

Contact us
Franklin St, Greenpoint Ave
+2342 5446 67
Monday - Friday: 8 AM - 5 PM
Newsletter