Keman Akordu Nasıl Yapılır?

Keman, çalınabilmesi için oldukça emek ve istek gerektiren bir enstrümandır. Öyle ki emek ve isteğin yeterince gösterilmesi durumunda herkes keman çalmaya başlayabilir akabinde kendini geliştirebilir. Keman çalmaya gösterilen emek ile birlikte bu enstrümanı iyi tanımak da gereklidir. Tanımanın önemli bir aşaması olan akort bu noktada en önemli faktördür. Keza bir çalgının doğru bir şekilde çalınması, doğru seslerin çıkarılmasıyla mümkündür. Doğru sesler, doğru notalar ve doğru teknik olarak da tanımlanabilir. İşte tüm bu doğru uygulamalar doğru akort yapılması ile ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada keman çalmayı öğrenenlerin sorusu “Keman akordu nasıl yapılır?” olmaktadır.  Keman akordu yapmanın birden fazla yolu bulunmaktadır. Tabii bu yolları öğrenmeden önce akort ile ilgili biraz daha bilgi edinmek daha doğru olacaktır. Bunun yanı sıra, keman nasıl çalınır merak ediyorsanız Keman Nasıl Çalınır? adlı bir başka blog yazımızı inceleyebilir ve profesyonel bir keman ustası olmak için keman kursu sayfamıza göz atabilirsiniz.

Akort Nedir?

Keman ile ilgili en önemli adımlardan birini gerçekleştirebilmek için o adım hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Keman akordu nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız “Akort nedir?” sorusunun cevabına hâkim olunması oldukça önemlidir.

Akort, müzik aletine, çalınması sırasında doğru notaları verebilmesi için çalma aşamasından önce yapılan ayara verilen isimdir. Keman ya da herhangi bir müzik aleti ile bir şarkı çalmadan önce akort kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bu yapılmadığı takdirde, kemanda notaların yeri iyi saptanamamakta ve parçanın gerektirdiği sesler çıkarılamamaktadır.

Akort kavramıyla akor kavramı birbirine karıştırılmamalıdır. İkisi birbirinden farklı şeyleri tanımlamaktadır. Akor, aynı anda en 3 sesin tınlatılmasına verilen isimdir. Akort ise az önce tanımlandığı gibi müzik aletine yapılan ayarlama aşamasına verilen isimdir. Bu aşama gerçekleştirilmeden keman çalınmamalıdır. Sebebi ise, kulağın notaları yanlış duymasına ve notaların kulakta yanlış oturtulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ilk çalışlarda mutlaka doğru bir şekilde ayarlandığından emin olunan kemanla çalışılmalıdır.

Keman Akort Etmeden Önce Neleri Bilmek Gerekir?

Keman akordu, keman çalmaya başlandığı sıralarda öğrenilmesi gereken adımlardandır. Çünkü enstrümana hakimiyet arttıkça, akort ayarına da hâkimiyet gerekmektedir. Doğru sesleri çıkarabilmenin yolu bu şekilde olmaktadır.

Keman akort etmenin birden fazla yolu bulunmaktadır. Bu yollardan herhangi biri seçilerek kolayca akort etme aşaması gerçekleştirilebilmektedir. Bu yollar:

 • Tuner yardımıyla keman akordunun gerçekleştirilmesi,
 • Piyanodan yardım alınarak akort edilmesi,
 • Referans ses yardımıyla keman akort edilmesi şeklinde sıralanabilir.

Bu seçenekler uygulaması oldukça kolay seçeneklerdir. Yine de ilk uygulamalar sırasında keman konusunda uzman birinden yardım alınması daha iyi olacaktır.

Kemanı akort edebilmek için hangi telin hangi notayla isimlendirildiğine hâkim olunması oldukça önemlidir.

Kemanda tellerin sıralanışı şu şekildedir; kalın telden ince tele doğru sıralandığında, Sol – Re – La – Mi şeklindedir. Her çalgının kendine ait akort için gerekli olan akort frekansı bulunmaktadır. Keman için bunlar şöyle belirtilmektedir; Sol 196.00 – Re 293.66 – La 440.00 – Mi 659.26. Bununla birlikte notaların harf karşılıkları bulunmaktadır. Notalar harflerle şöyle belirtilmektedir; Sol G, Re D, La A ve Mi E şeklindedir. Tüm bu bilgilere hâkim olunduktan sonra istenen yöntemle keman akordu yapılabilmektedir.

Tuner Yardımıyla Keman Akordunun Gerçekleştirilmesi

Keman akordu nasıl yapılır öğrendik şimdi ise tuner yardımıyla akord nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Tuner, kemandan gelen sesi algılayıp, o sese karşılık gelen nota ya da notanın tekabül ettiği harfi gösteren cihaza verilen isimdir. Bu cihazı kullanabilmek için notaların karşılıklarının hangi harfler olduğunu bilmek gerekir. Bu harfler şu şekildedir:

 • Do – C
 • Mi – E
 • Sol – G
 • Re – D
 • Fa – F
 • La – A
 • Si – B

Tunerler cihaz şeklinde satılabildiği gibi, cihaz alınması tercih edilmiyorsa telefona bu cihazın uygulamasını da indirmek mümkündür. Bu uygulamaları bulmak için Keman Akort Programı şeklinde arama yapmak yeterli olacaktır.

Tunerle akort edebilmek için cihazı, kemanın sesini iyi alacak şekilde konumlandırmak gerekmektedir. Cihazın çevresinde başka müzik aleti olmamasına da dikkat edilmelidir. Çünkü cihaz başka aletlerin de sesini algılayabileceğinde nota tanımlamalarını yanlış yapabilme ihtimali olmaktadır. Tüm bu ayarlamalardan sonra öncelikle kemanın en ince teline vurulmalıdır. En ince tel mi telidir. Eğer tel doğru akort durumunda ise cihazda E harfi çıkması gerekmektedir. Farklı bir harf çıkması durumunda telin ayarlanması gerekmektedir. Bu da çıkan harfe göre sıkma ya da gevşetme işlemidir.

Kemanda akort yapılırken gevşetme ya da sıkma işlemine harf sıralamasına göre karar verilmektedir. Eğer en alt tele vurulduğunda E harfi yerine F harfi çıkıyorsa, sıralamaya göre bu telin gevşetilmesi gerekmektedir. D harfi çıkıyor ise o zaman telin sıkılması gerekmektedir. Yani listede sağında kalan harf çıkıyorsa gevşetme işlemi, solunda kalan harf çıkıyorsa sıkma işlemi yapılmalıdır.

 • Sıralama şöyledir: A – B – C – D – E – F – G / A – B – C – D – E – F – G – A

Kemandaki diğer teller de sahip olmaları gereken harf değerine sıkma ya da gevşetme işlemi yapılıp getirilerek akort etme işlemi yapılmaktadır.

Piyanodan Yardım Alınarak Akort Edilmesi

Kemandaki harf ve notaların neler olduğuna iyice hâkim olunmasıyla birlikte, tuner dışında yönteme de başvurulabilmektedir. Bu diğer yol da piyano ya da başka bir müzik aletinden ses alınarak akort etmenin gerçekleştirilmesidir. Bu yöntemde piyanoda gerekli notalara basılarak, kişinin kulağına güvenerek kemanda doğru akort etme işlemini yapması şeklinde gerçekleşmektedir.

Referans Ses Yardımıyla Keman Akort Edilmesi

Bu yöntemi uygulayabilmek için iyi bir müzik kulağına sahip olmak gerekmektedir. Bunun nedeni kemana bir akort cihazı bağlanmayacağı için seslerin doğru bir şekilde algılanması gerekmesidir.

Bu yöntemde gitar, piyano gibi müzik aletlerinden, eğer alet yoksa diyapazondan yararlanılabilmektedir. Diyapazonun da olmaması durumunda birine telefon edildiğinde hattın bağlanması sırasında duyulan ses de bu yöntemde yardımcı olmaktadır.

Diyapazon, titreştiğinde belli bir frekansta ses çıkarmaktadır. Bu frekansa göre keman akordu yapılabilmektedir.

Hattın bağlanma sesinden şu şekilde yararlanılmaktadır; numaranın aranması sırasında duyulan ses La frekansıdır. Kemanın La teli bu sese göre akort edilebilmektedir. Diğer teller de La telinin akort edilmesinden sonra belli adımlar izlenerek akort edilebilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Keman teli ne zaman değiştirilmelidir?

Tellerin ortalama olarak 3-4 ayda bir değiştirilmesi önerilmektedir.

Keman hangi anahtara göre çalınmaktadır?

Sol anahtarına göre çalınan bir müzik aletidir.

Nota bilgisi olmadan keman çalınabilir mi?

İyi bir şekilde keman çalınmak isteniyorsa notaların bilinmesi gerekmektedir. Notalara ne kadar hâkim olunursa keman çalmak o kadar rahat olmaktadır.